Τι λέει το Βολτ για την εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα