Οι αρχές του Βολτ Ελλάδας

 1. Πολιτικός Χαρακτήρας

Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa που στοχεύει σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της. Έχει χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και πανευρωπαϊκό, όπως ορίζεται στα ιδρυτικά κείμενα του Volt Europa

Το Βολτ κινείται με γνώμονα την κοινή λογική, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Είναι κόμμα πολυσυλλεκτικό, που δεσμεύεται πολιτικά από καταγεγραμμένες, συμφωνημένες και ψηφισμένες αρχές. Αξιοποιεί ιδέες του σύγχρονου κοινωνικού φιλελευθερισμού, της πράσινης οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Επιλέγει να μην παγιδευτεί σε ταμπέλες και εστιάζει στην ουσία. Προτείνει λύσεις που αποδίδουν στην πράξη.

 • Στο ατομικό πεδίο υποστηρίζουμε την πλήρη ελευθερία του ατόμου, το δικαίωμά του στην αυτοπραγμάτωση, στην εργασία, στην ιδιοκτησία, στην έκφραση, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δημόσιο χώρο και στο φυσικό περιβάλλον. 
 • Στο συλλογικό πεδίο υποστηρίζουμε την κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη.
 1. Μια Πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη 

Το Βολτ προσαρμόζει το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα του Volt Europa στην ελληνική πραγματικότητα. Θέτει εθνικές προτεραιότητες για την Ελλάδα μέσα στην ευρύτερη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνεργαζόμαστε με όλους όσους προσβλέπουν στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή και η Ευρώπη να αποκτήσει την ενιαία οντότητα που θέλουμε, θα πρέπει να φροντίζουμε τα εθνικά ζητήματα με τρόπο αποτελεσματικό και υπεύθυνο, μέσα στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πιστεύουμε ότι τα εθνικά κόμματα έχουν φτάσει στα όριά τους και γι’ αυτό συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κόμματος. Θεωρούμε την Ομοσπονδιακή Ευρώπη ως την επιθυμητή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και η δική μας. Μόνο αν ενωθούν και ενεργήσουν από κοινού οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις και να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της ελεύθερης οικονομίας και του κράτους δικαίου.

Για να επιτύχουμε αυτή την ισχυρή ένωση, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα για τη δημιουργία μιας Ομοσπονδίας με έναν κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό στρατό, με έναν Πρόεδρο εκλεγμένο από τους Ευρωπαίους πολίτες, ένα Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει την καταπολέμηση της ανεργίας και όχι μόνο του πληθωρισμού ώστε να θωρακίσει την Ένωση από μελλοντικές κρίσεις. 

Σε αυτές μας τις αξιώσεις δεν είμαστε μόνοι. Ανήκουμε σε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα με μέλη από χώρες του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, με κοινές θέσεις και κοινό όραμα.

Πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες της και θέλουμε να τη βελτιώσουμε. Η Ε.Ε. χρειάζεται δραστικές αλλαγές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Ζητάμε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τα θεσμικά της όργανα ώστε να πετύχουμε μια πιο δημοκρατική, δίκαιη, ισχυρή και αλληλέγγυα ομοσπονδιακή ένωση.

 1. Οικολογική Μέριμνα 

Το Βολτ θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση. Η Ελλάδα έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά από μεγάλες φυσικές καταστροφές και έχει γίνει φανερή η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η κίνησή μας έρχεται να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη και θα δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση, υιοθετώντας πανευρωπαϊκές επιλογές.

• Υποστηρίζουμε την αειφόρο ανάπτυξη, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις πράσινες ενεργειακές πολιτικές, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Δεσμευόμαστε πως οι πολιτικές που θα προτείνουμε θα εντάσσονται σε έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας και την κλιματική αλλαγή.

• Προτάσσουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση όλου του πληθυσμού ως απαραίτητο μέσο για να αλλάξει η νοοτροπία μας, στοχεύοντας στην ανάληψη δράσης σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και ένα βιώσιμο μέλλον και τρόπο ζωής.

 1. Μεταρρύθμιση του Κράτους 

Υποστηρίζουμε σθεναρά τη μεταρρύθμιση της Ελλάδας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ισότιμο μέλος της ομοσπονδίας που προωθούμε. Η μεταρρύθμιση της χώρας απαιτεί μεγάλες αλλαγές που προϋποθέτουν επίμονο όραμα, αποφασιστική διαχείριση, βαθύ αξιακό περιεχόμενο και εμπνευσμένη πολιτική καθοδήγηση. Δεν θα φοβηθούμε τις ρήξεις με μεμονωμένα συμφέροντα, εφόσον ευνοούν το κοινωνικό σύνολο.

Είναι ώρα να δράσουμε ως υπεύθυνοι πολίτες, αποδίδοντας και αναλαμβάνοντας ευθύνες, διεκδικώντας σθεναρά ισονομία και ισοπολιτεία για όλους. Στηλιτεύουμε την ανεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας στο πελατειακό κράτος, στην  παραβατικότητα των λίγων που καταστρέφουν τη χώρα και στην παθητικότητα των πολλών που το επιτρέπουν.

Το Βολτ θα αντιπαλέψει την κομματικοποίηση του κράτους, την αθέμιτη επιβολή των συμφερόντων του κόμματος στα κυβερνητικά προγράμματα, όπως και όλες τις παθογένειες της κομματοκρατίας. Το κόμμα δεν είναι ιδιοκτήτης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτρια του κράτους. 

Θεωρούμε ασυμβίβαστη την κατοχή κυβερνητικού αξιώματος από ηγετικά στελέχη των κομμάτων. Απορρίπτουμε κάθε ενδεχόμενο να ταυτίζεται η ηγεσία της χώρας με αυτήν του Βολτ ή οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του να κατέχουν αξίωμα στο κόμμα. Οι εκλεγμένοι μας αντιπρόσωποι ναι μεν οφείλουν να δρουν και να πολιτεύονται σύμφωνα  με τις αρχές και τις αξίες του κόμματος, αλλά εκλέγονται από τον λαό και σε αυτόν είναι υπόλογοι. 

Πέρα από τον απεγκλωβισμό από την κομματοκρατία, ο διαχωρισμός των εξουσιών που απαιτεί η σύγχρονη δημοκρατία συνεπάγεται μια εντελώς ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλουραλισμό στην ενημέρωση με αδέσμευτα ΜΜΕ, και αποκομματικοποιημένη κρατική ραδιοτηλεόραση, όπως και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Κράτους και Θρησκείας με σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό τους.

Δημόσια Διοίκηση

Υποστηρίζουμε τον εκ βάθρων ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης με αποκέντρωση των λειτουργιών της, αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθιέρωση της Διαύγειας πάντα και παντού. Υποστηρίζουμε την αξιολόγηση δομών και προσώπων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, με τις αντίστοιχες επιβραβεύσεις και συνέπειες. Μια ανεξάρτητη αρχή πρέπει να καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς, απόδοσης και ελέγχου των δημοσίων λειτουργών καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους. Η διαρκής επιμόρφωση και η τακτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση τού πλεονάζοντος δυναμικού τους,  με μετατάξεις όπου χρειάζονται. Η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο δεν πρέπει να μας φοβίζει. Οι ανεπίδεκτοι και επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να υφίστανται άμεσα συνέπειες και να απολύονται εφόσον χρειαστεί.

Υποστηρίζουμε την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της σπατάλης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους, με ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες πολιτών που δυσκολεύονται στα ψηφιακά μέσα.  Ως προς αυτό, υποστηρίζουμε ενδυναμωμένα ΚΕΠ με νέα και βελτιωμένη μορφή για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Η ψηφιοποίηση πρέπει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, να διευκολύνει τη συμμετοχή του πολίτη στις δημοκρατικές διαδικασίες, να συμβάλει  στην εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να συντελεί στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κράτος Δικαίου

Η διαφθορά, η πολυνομία και η μη εφαρμογή των νόμων είναι μάστιγα του τόπου μας. Για την καταπολέμησή τους απαιτείται αυστηροποίηση των ποινών για φαινόμενα διαφθοράς και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ώστε να μην καθυστερούν χρόνια οι δικαστικές αποφάσεις. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εθνικών αρχών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Πρέπει να ακυρωθεί κάθε παραγραφή για σκάνδαλα διαφθοράς πολιτικών, να διευρυνθεί ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» σε όσους ασκούν οποιοδήποτε είδος εξουσίας και να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός. 

Το σωφρονιστικό μας σύστημα απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις για να αποσυμφορηθεί, να γίνει πιο ανθρώπινο για να σπάσει ο κύκλος εγκληματικότητας, περιθωριοποίησης και υποτροπής. Η αστυνομία μας χρειάζεται διαρκή εκπαίδευση και επαφή με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες ώστε να αντλεί στελέχη και γνώση από αυτές. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη ταυτόχρονα από μεγαλύτερη ασφάλεια με περιορισμό της παραβατικότητας, όσο και από μείωση των κοινωνικών εντάσεων και της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

 1. Οικονομική Ανάπτυξη 

Βασική πολιτική μας κατεύθυνση είναι ο αναπτυξιακός εκσυγχρονισμός της οικονομίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την ανάγκη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, διαφορετικού από το κρατικοδίαιτο που οδήγησε στην κρίση του χρέους. Δεν υιοθετούμε την άποψη «όλα τα προβλήματα από το κράτος, όλες οι λύσεις από την αγορά», αλλά αναγνωρίζουμε πως η αύξηση του παραγόμενου πλούτου προέρχεται από την υγιή επιχειρηματικότητα σε πλαίσιο ρυθμίσεων και κανόνων που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, την οικονομική διαφάνεια, τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία των εργαζομένων και τα δικαιώματα του καταναλωτή. 

Η οικονομία πρέπει να γίνει κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας και να επιτρέπει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να προβάλουμε την καινοτομία, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της σύστασης/λύσης επιχειρήσεων . 

Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη, με μέριμνα περιβαλλοντική και κοινωνική.  Γι΄αυτό είναι σημαντικό να ενισχύσουμε οικονομικά αδύναμες περιοχές, να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία, να σχεδιάσουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, να εισάγουμε πανευρωπαϊκό εταιρικό φόρο, να περιορίσουμε ολιγοπωλιακά φαινόμενα, να εξαφανίσουμε φαινόμενα οικονομικής διαπλοκής και ασύδοτης πλουτοκρατίας, να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κοινωνικό και φορολογικό σύστημα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, αποτελούν προτεραιότητες:

 • η αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας
 • η πάταξη της φοροδιαφυγής με τη γενικευμένη χρήση ψηφιακών συναλλαγών
 • η καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση για την μείωση των ελλειμμάτων 
 • η αύξηση της απασχόλησης και η πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας
 • η προώθηση βιώσιμων μορφών οικοτουρισμού, γεωργίας και κτηνοτροφίας
 • η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον

Εργασία και Ασφάλιση

Η ελληνική αγορά εργασίας είναι χρόνια δυσλειτουργική, καθώς ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ η απασχόληση σε πολύ χαμηλά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους.

Το Βολτ θέτει δύο βασικούς στόχους:

 • Να μειώσουμε την ανεργία όχι μόνο στα επίπεδα πριν την κρίση, αλλά μακροχρόνια κάτω του 5%, αντίστοιχα με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Να δημιουργήσουμε δουλειές υψηλής προστιθέμενης αξίας, και να μειώσουμε το ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν με κατώτατο μισθό.

Περαιτέρω, η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ανισότητες και αδυναμίες που καθιστούν αμφίβολο αν η χώρα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές στη φύση της εργασίας. Η εκπαίδευση των εργαζομένων, η εξοικείωσή τους με ψηφιακές τεχνολογίες, η τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο μπορούν να ωφελήσουν πολλές οικογένειες και να επιφέρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ευρύτερης ζωής. Ωστόσο, χρειάζεται εποπτεία της αγοράς εργασίας για να καταπολεμηθεί η αυθαιρεσία και η ανασφάλιστη ή επισφαλής εργασία. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το Βολτ προωθεί την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με κοινό ευρωπαϊκό συμβόλαιο, κατώτατους μισθούς προσαρμοσμένους ανά περιοχή (όχι μόνο ανά χώρα), πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (Eurozone+) για πληρωμή επιδομάτων σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση.

Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα χρειάζεται δραστική αλλαγή γιατί δαπανά υπερβολικά πολλά χρήματα και δεν είναι βιώσιμο. Προτείνουμε την αναμόρφωσή του εφαρμόζοντας παρόμοιες πρακτικές με τα πιο επιτυχημένα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιώντας επιστημονικά πορίσματα όπως αυτά της έκθεσης της Επιτροπής Πισσαρίδη και άλλων ειδικών. 

 1. Κοινωνική Πολιτική 

Το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας έχει αποδυναμωθεί μετά την οικονομική κρίση και οι ανισότητες έχουν οξυνθεί. Απαιτούνται πολλαπλές παρεμβάσεις στην υγεία, στην κατοικία και στα εργασιακά για τη στήριξη του πληθυσμού και της κοινωνικής συνοχής.

Υγεία

Η πανδημία της Covid-19 απέδειξε παγκοσμίως ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας είναι η καλύτερη απάντηση στις υγειονομικές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό και επειδή η πρόληψη είναι όχι μόνο προτιμότερη αλλά και πολύ λιγότερο δαπανηρή από τη θεραπεία, ζητούμε:

 • Nα καθιερωθούν εκστρατείες για την προώθηση των συνηθειών υγιεινής διαβίωσης στον πληθυσμό μας, με έμφαση στην προληπτική ιατρική.
 • Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε επίπεδο Κέντρου Υγείας, με βελτιωμένη συνεργασία των Κέντρων Υγείας με τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης (Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 • Ένα σύστημα κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης υγείας ανεξάρτητο από το συνταξιοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με τις πρακτικές των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απώτερος στόχος μας είναι να επιδιώξουμε ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής κάλυψης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα παρέχει τις ίδιες ισότιμες, έγκαιρες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους της Ένωσης.

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Υποστηρίζουμε την καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη μείωση της ανέχειας στον πληθυσμό μας, το οποίο να µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τα έσοδα ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήµατος. Ως προς αυτό, προτείνουµε ένα σύστηµα με προοδευτική φορολόγηση των εισοδημάτων και των κληρονομιών, και με τολμηρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

Οι αποκλεισμοί σε μια σύγχρονη κοινωνία πρέπει να εξαλειφθούν. Απαιτούνται τολμηρές και εφαρμόσιμες πολιτικές κοινωνικής ένταξης αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι ρομά, οι αποφυλακισμένοι, οι απεξαρτημένοι και πολλοί ακόμη. Ιδιαίτερη ευαισθησία και μεγάλη γενναιοδωρία πρέπει να δείχνει ο ετήσιος προϋπολογισμός του κράτους σε συμπολίτες μας με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, σε αστέγους και αρκετές ακόμη ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατοικία και Οικογένεια

Το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας απαιτεί μέτρα έμπρακτης στήριξης της οικογένειας με: 

 • Αύξηση του μηνιαίου οικογενειακού επιδόματος ανά παιδί ώστε η οικονομική δυνατότητα να μην αποτελεί εμπόδιο στην τεκνοποίηση.
 • Στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Ενίσχυση και επέκταση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και καθιέρωση διευκολύνσεων σε γονείς για πιο ευέλικτο ωράριο. 
 • Εξίσωση άδειας μητρότητας και πατρότητας (και επέκταση στα ομόφυλα ζευγάρια).
 • Διευκόλυνση της τεκνοθεσίας για όλους (ζευγάρια και μεμονωμένα άτομα).

Παράλληλα, απαιτούνται προγράμματα που θα καταστήσουν προσιτές τις κατοικίες στους νέους και τα φτωχότερα στρώματα, και θα παρέχουν καταλύματα σε άστεγους.

 1. Παιδεία

Το εκπαιδευτικό σύστημα του 21ου αιώνα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες τόσο γνωστικές όσο και συναισθηματικές που θα τους βοηθούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος αντί να προσκολλάται σε ένα εθνοκεντρικό παρελθόν. Οι παιδαγωγικοί στόχοι πρέπει να μετατοπισθούν από την απλή συσσώρευση πληροφοριών στην οικοδόμηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης με εισαγωγή βιωματικής διδασκαλίας και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία, αλλά αυτή η αύξηση πρέπει να γίνει σωστά σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του παραγόμενου έργου. 

Η εναλλαγή υπουργών και κυβερνήσεων έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλες “εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις” που συχνά αλληλοακυρώνονται. Απαιτείται μια συνολική αξιολόγηση του παραγόμενου έργου ολόκληρου του εκπαιδευτικού μας συστήματος από μια ανεξάρτητη υπερκομματική επιστημονική αρχή βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων της οποίας τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου. 

Στις προσχολικές και σχολικές ηλικίες χρειάζεται περισσότερη αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων, περισσότερα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου και χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στις δυσπρόσιτες και υποβαθμισμένες περιοχές. Πρέπει να στηρίξουμε τα ειδικά, καλλιτεχνικά, μουσικά και αθλητικά σχολεία, να προωθήσουμε το σύστημα της επαγγελματικής/τεχνικής εκπαίδευσης και να βελτιώσουμε την ποιότητά του ως εναλλακτικής του πανεπιστημίου στο πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Ειδική μέριμνα απαιτείται για την ένταξη τόσο των παιδιών των μεταναστών όσο και των ενηλίκων μεταναστών με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται εκ βάθρων αναδιάρθρωση της νομοθεσίας για τη στελέχωση και τη διοίκηση των σχολών που έχει οδηγήσει στην ιδιοποίησή τους από κομματικά, πελατειακά και συντεχνιακά συμφέροντα. Αλλαγές απαιτούνται στον τρόπο διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων και στο καθεστώς των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών ώστε να ενδυναμωθεί το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και να αξιοποιούνται οι νέοι με τίτλους σπουδών, αντί να ωθούνται στη μετανάστευση. Τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν σύνδεση με την αγορά εργασίας και να διεθνοποιηθούν, προσελκύοντας ξένους καθηγητές και φοιτητές.

Θεωρούμε σημαντική τη διά βίου μάθηση και θα υποστηρίξουμε προγράμματα που θα προωθήσουν την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων με κίνητρα και διευκολύνσεις. 

 1. Ισότητα και Δικαιώματα 

Κάθε άτομο στην Ελλάδα πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες όπως όλοι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες του. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ασφαλέστερο μέρος του πλανήτη σήμερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην οποία επίσης έχουν τα περισσότερα ισότιμα δικαιώματα. Όμως μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Χρειάζονται πολιτικές που καταπολεμούν ανισότητες και κάθε είδους διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική ή άλλη καταγωγή. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του ατόμου στο σώμα του με πανευρωπαϊκά εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, την εργασία στο σεξ και το δικαίωμα στην ευθανασία.

Το Βολτ αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αξιολογεί τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών ομάδων για να τα συνθέσει ισότιμα και δίκαια στην κατεύθυνση του γενικού συμφέροντος, επιδιώκοντας την κοινωνική συνοχή με ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο.

 • Θέτουμε την ισότητα των γυναικών ως αταλάντευτο στόχο μας και θα επιδιώξουμε την ισότιμη συμμετοχή τους παντού, με πρώτα τα δικά μας συλλογικά όργανα. Βάζουμε στόχο την εξάλειψη της σεξιστικής βίας κάθε είδους, όπως και την οριστική απαλλαγή από διακρίσεις βάσει του φύλου.
 • Υποστηρίζουμε την πλήρη ανεξιθρησκία και την απάλειψη του όρου περί κυρίαρχης θρησκείας από το ελληνικό σύνταγμα.
 • Υποστηρίζουμε:
  • την εξάλειψη του ιδιότυπου κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία,
  • τις πολιτικές ένταξης και συμμετοχής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες,
  • την πλήρη ισονομία για ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου (ΛΟΑΤΚΙ+), την εξίσωση δικαιωμάτων γάμου και τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια, την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα για τον επαναπροσδιορισμό φύλου και την αναπαραγωγή.
  • τη θεσμική αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και ρητορικής μίσους από όπου και αν προέρχονται.
 1. Εξωτερική πολιτική και Άμυνα 

Η ανάπτυξη της χώρας μας απαιτεί ειρήνη και σχέσεις συνεργασίας με τις γειτονικές μας χώρες. Όντας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιόμορφες προκλήσεις που απαιτούν ευρύτερη συναίνεση και διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για να εξασφαλίζεται συνέπεια και συνέχεια στη στρατηγική της.

Πάγιος στόχος μας είναι η ανάδειξη των συνόρων μας σε ευρωπαϊκά σύνορα, η προστασία τους από έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό, και η υιοθέτηση μιας ενιαίας, συνεπούς ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Μέχρι να συμβεί αυτό, η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να διατηρεί ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για να υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία. Αυτό δεν πρέπει να μας αποσπά από τον μακροπρόθεσμο στόχο που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας, με εγγυητή μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Για την οριστική επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού η μόνη ασφαλής εγγύηση είναι ο πλήρης εκδημοκρατισμός της Τουρκίας και η σύγκλισή της με τις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Στο Κυπριακό, το Βολτ στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για μια δίκαιη λύση σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και υποστηρίζει τον διάλογο μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Οι παραδοσιακοί στενοί δεσμοί με τον Ελληνισμό της διασποράς πρέπει να ενισχυθούν μέσα από την πολιτική συμμετοχή όλων των αποδήμων πολιτών που το επιθυμούν, με διευκόλυνση ψήφου από τον τόπο κατοικίας τους, και με δραστήρια πολιτιστική πολιτική από ένα δίκτυο ιδρυμάτων ελληνικής γλώσσας και παιδείας που θα φέρουν πιο κοντά μας τους ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς.

Η αγάπη για την πατρίδα μας δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον ρατσισμό ή τον εθνικισμό, αλλά με την αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων μας σε αυτή τη χώρα που αγαπάμε, για  να τη φροντίσουμε μαζί και να  χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

 1. Μετανάστευση

Η υποδοχή και ένταξη μεταναστών και προσφύγων είναι σημαντική για τη χώρα μας που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, αρκεί να μην γίνεται ανεξέλεγκτα. Ως Βολτ υποστηρίζουμε αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό:

 • Αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου με κατάργηση των επαναπροωθήσεων στη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 • Δημιουργία συστήματος ανθρωπιστικών διαδρομών για την ασφαλή δίοδο των αιτούντων ασύλου. Ειδική φροντίδα και εκπαίδευση για ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. Ανάπτυξη ελεύθερων ζωνών υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών, και όχι τοπικών κυβερνήσεων, για την αξιοπρεπή διαβίωση τους, στις οποίες θα εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου με βάση την ανάγκη τους για διεθνή προστασία και το κριτήριο της τρωτότητας.
 • Ένα δίκαιο και ισότιμο σύστημα για τη μετεγκατάσταση όσων προσφύγων έχουν λάβει καθεστώς ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 1. Τρόπος Άσκησης Πολιτικής

Το Βολτ ως κίνημα από τη βάση (grassroots movement) προτείνει την ενδυνάμωση των πολιτών και τη δημοκρατική ανάδειξη των θέσεών τους με ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα της πολιτείας.

Το Βολτ αποστρέφεται την εκδοχή του πολίτη ως πελάτη συναλλασσόμενου με την εξουσία. Το Βολτ δεν θα υιοθετήσει την κυρίαρχη πελατειακή τακτική των κομμάτων στην Ελλάδα αλλά θα αλλάξει τον κώδικα επικοινωνίας με τους Έλληνες πολίτες.

Το Βολτ δεσμεύεται ότι:  

 • Θα μελετά και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις βασιζόμενες σε αποδεδειγμένα βέλτιστες πρακτικές, χωρίς ιδεοληψίες. 
 • Θα κάνει δημιουργική αντιπολίτευση, θα υπερψηφίζει αυτά που κρίνει σωστά, θα καταψηφίζει αυτά που κρίνει λάθος, θα κάνει αντιπροτάσεις.
 • Θα εισέρχεται σε ειλικρινή και υπεύθυνο δημόσιο διάλογο, με σεβασμό προς στοιχειοθετημένες αντίθετες απόψεις, χωρίς φωνασκίες για χάρη εντυπωσιασμού.
 • Θα υπερασπίζεται το σύνταγμα, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανα.  
 • Θα πολιτεύεται για μια Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που πρεσβεύει.

Το Βολτ ιδρύεται για να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση του τόπου, όχι για να αποτελέσει κόμμα εσαεί διαμαρτυρίας. Δεν θα αρνηθεί τις συνεργασίες βάσει προγραμματικών αρχών  με άλλους πολιτικούς χώρους για το σχηματισμό πολυκομματικών κυβερνήσεων. Ανεξάρτητα του μεγέθους του, θα επιδιώξει να παίξει καθοριστικό ρόλο στις κυβερνητικές αποφάσεις, αγωνιζόμενο σταθερά για την πρόοδο της χώρας στην προοπτική της ευρωπαϊκής της ολοκλήρωσης. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το Βολτ υποστηρίζει ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις προτιμήσεις και τις απόψεις των ψηφοφόρων.

 1. Σχέση με το Volt Europa

Το Volt Europa είναι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κίνημα με όραμα την ομοσπονδιακή Ευρώπη. Το Βολτ Ελλάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Volt Europa και ταυτόχρονα το συνδιαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα Βολτ της Ευρώπης. Το Βολτ θα εναρμονίζει το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και θα εμπλουτίζει το ευρωπαϊκό με προτάσεις από την ελληνική εμπειρία. Το Βολτ θα χαράσσει αυτόνομα τις εθνικές πολιτικές του, πάντα όμως στο πνεύμα του Volt Europa.

Τα μέλη του Βολτ Ελλάδας είναι ταυτόχρονα μέλη του Volt Europa και μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διεργασίες του, με δικαίωμα ψήφου και εκλογής στα πανευρωπαϊκά συλλογικά του όργανα.