Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ρόλος

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Διαμεσολάβησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΔΔΑΔ) είναι επταμελές Όργανο του Βολτ, εκλεγμένο από Ολομέλεια ή Συνέδριο. Ο βασικός της ρόλος είναι να μεριμνά προληπτικά ή κατασταλτικά για την τήρηση των Αρχών, του Καταστατικού και των Κανονισμών από τα μέλη και τα όργανα του κόμματος. Συνδράμει τις ομάδες Κοινότητας και Επέκτασης με συνεργατικό ρόλο έτσι ώστε στο κόμμα να ενισχύεται συνεχώς με ανθρώπινο δυναμικό και να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες του κάθε μέλους του Βολτ.φαρμογή των αρχών, αξιών και κανόνων δεοντολογίας του Βολτ.

Σύνθεση

Νικόλαος Σερέτης

Γραμματέας

Ευβούλη Δήμογλου

Συντονίστρια


Ιάκωβος Παλαιολόγος

Αναπληρωτής Συντονιστής

Ευτύχης Ρουσογιαννάκης

Μέλος

Ρόδη Καβούνη

Αναπληρώτρια Γραμματέας


Ιωάννα Βελέντζα

Μέλος

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Μέλος