Γιατί 5+1 προκλήσεις;

Το Volt καθόρισε 5+1 θεμελιώδεις προκλήσεις που θεωρεί πως επιβάλλεται  να αντιμετωπιστούν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, άρα στην Ευρώπη συνολικά.

1. Έξυπνο Κράτος Η εκπαίδευση και η ψηφιοποίηση είναι στοιχεία κλειδιά του 21ου αιώνα.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων τους. Αυτό περιλαμβάνει:

 • ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της σπατάλης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών
 • εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
 • παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε όλους ανεξαιρέτως
 • παροχή δίκαιου και διαφανούς νομικού συστήματος, αποτελεσματική επιβολή του νόμου και καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
 • εγγύηση ελευθερίας και διασφαλισμένης πρόσβασης στα ψηφιακά αρχεία
 • διαρκή και ισχυρή υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας
2. Οικονομική Αναγέννηση Μια καινοτόμος οικονομία πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας και να επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. Με αυτό το σκεπτικό οι στόχοι του Βολτ είναι:

 • Κατάκτηση ηγετικής θέσης της ΕΕ στην καινοτομία
 • Αντιμετώπιση  ανεργίας με καινοτόμα προγράμματα εργασίας, που θα ισχύουν πανευρωπαϊκά, και με τη διευκόλυνση της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων
 • Τόνωση των οικονομιών επαρχιακών και απομακρυσμένων περιοχών ώστε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τις μητροπόλεις
 • Ώθηση στην κυκλική οικονομία με εφαρμογή της ανακύκλωσης και της αέναης ανάπτυξης
 • Προώθηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ενιαίο φορολογικό περιβάλλον για τις εταιρείες σε όλη την ΕΕ
 • Ενιαίο ευρωπαϊκό κοινωνικό και φορολογικό σύστημα για όλους τους πολίτες της ΕΕ
3. Κοινωνική Ισότητα Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω – ανεξάρτητα από το φύλο, το εισόδημα, τη θρησκεία ή την καταγωγή του.

Κάθε άτομο στην Ευρώπη πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε να θεσπίσουμε πολιτικές που:

 • σταματούν τις ανισότητες και τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, την καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος
 • ανακουφίζουν τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης, π.χ. με κοινωνική στέγαση, προσβασιμότητα σε κοινωνικές παροχές και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλους
 • εγγυώνται δωρεάν εκπαίδευση σε όλους, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση
 • δίνουν έμφαση στα δικαιώματα του ατόμου στο σώμα του με πανευρωπαϊκά εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική εργασία, και το τέλος της ζωής με αξιοπρέπεια
4. Παγκόσμια Ισορροπία Θέτουμε την Ευρώπη προ των ευθυνών της για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Προτείνουμε πολιτικές που εξυπηρετούν και διαμορφώνουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης:

 • στην αντιμετώπιση και την αντιστροφή της  κλιματικής αλλαγής
 • στην δίκαιο διεθνές εμπόριο ώστε να μην εξουθενωνονται οι χώρες παραγωγής και οι κάτοικοί τους
 • στην βιώσιμη γεωργία
 • στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας  των τροφίμων
 • στην βιοποικιλότητα
 • στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία που θα ανταποδίδει δίκαιη αμοιβή σε όλους. 

Στον τομέα της μετανάστευσης υποστηρίζουμε:

 • ένα νέο σύστημα “καταμερισμού των βαρών” που προκύπτουν από προσφυγικά ή μεταναστευτικά ρεύματα
 • την άρση των υφιστάμενων νομικών φραγμών που στερούν το δικαίωμα στην εργασία προσφύγων και μεταναστών
 • τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προσφυγικών κρίσεων
 • τον τερματισμό της ανιθαγένειας στην Ευρώπη
5. Ενδυνάμωση των πολιτών Οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την πολιτική πέρα από την απλή εκλογική τους συμμετοχή.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει:

 • να εξοικοιωθούν στη λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων ζητώντας εφαρμόσιμες και σύννομες λύσεις 
 • να τους προσφερθούν τρόποι διαβούλευσης αποφάσεων και επιλογών έτσι ώστε να διαμορφώνουν οι ίδιοι την πολιτική ατζέντα όπως ταιριάζει στις σύγχρονες διαβουλευτικές δημοκρατίες
 • Το Βολτ είναι κόμμα βάσης και οι πολιτικές μας βασίζονται σε μια σειρά βέλτιστων πρακτικών, παρέχοντας εργαλεία και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία έτσι ώστε το κάθε άτομο να μπορεί να εκφέρει άποψη για τις ανάγκες του και να διαπιστώνει ότι εισακούεται
+1. Μεταρρύθμιση της ΕΕ Αγαπάμε την ΕΕ – αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σχέδιο: καταφέραμε να ενωθούμε και να οικοδομήσουμε μια Ένωση που εξασφάλισε την ειρήνη και την ευημερία για πάνω από εξήντα χρόνια. Ωστόσο, έχει τις αδυναμίες της, γι’ αυτό και θέλουμε να την μεταρρυθμίσουμε και να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για:

 • μια πιο δημοκρατική, πιο διαφανή και πιο ισχυρή Ευρώπη
 • μια ομοσπονδιακή Ευρώπη
 • Προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές για αποτελεσματικότερη δράση της ΕΕ με γνώμονα την προώθηση και την προστασία των συμφερόντων όλων των Ευρωπαίων πολιτών.