Γιάννης Τσιμαλής, Αχαΐας

Tech Lead & Venture CTO με εξειδίκευση στον κλάδο του FinTech. Συνεχής επιδίωξή μου είναι η υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη
κώδικα, που διέπεται από τις αρχές του Clean Code, επιδιώκοντας πάντοτε high business impact.

Πρόθυμος πειραματιστής με νέες αρχιτεκτονικές συστημάτων, υποστηρικτής cross-functional συνεργασιών & μεταφοράς γνώσης σε peer-level.
Κατά τη διάρκεια του ρόλου μου ως Tech Lead & Venture CTO στα McKinsey Digital Labs, ηγήθηκα με μεθοδολογίες agile τα technical streams για πάνω από 8 venture company vehicles, από το στάδιο του concept μέχρι το αυτό του production & scale-up. Έχω εμπειρία στην διαπολιτισμική ηγεσία, έχοντας συνεργαστεί και ηγηθεί ομάδων σε 10 διαφορετικές αγορές (UK, NL, DE, RO, KW, PL, LV, HU, HR, GR).

Ως μηχανικός λογισμικού για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές τράπεζες της Ευρώπης (N26), ανέπτυξα κώδικα σε projects που διακίνησαν
& εκκαθάρισαν εκατομμύρια ευρώ με αξιοπιστία και scalability.

“Προσωπική μου προτεραιότητα είναι να εμπλουτίζω τη ζωή των συνανθρώπων μου”