Χρήστος Μπούρας, Α’ Αθηνών

Ο Χρήστος Μπούρας είναι επιστήμονας πληροφορικής με ενδιαφέροντα στα θέματα Ανοικτής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Οικονομίας και Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ανάπτυξης.

Έχει εργαστεί στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα και έχει μακροχρόνια εμπειρία στην εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά και στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο Χρήστος Μπούρας μεγάλωσε, ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας και ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα την δική του και των συμπολιτών στην διαρκώς επιβαρυμένη οικιστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά Α Αθήνας.