Πολιτικό Συμβούλιο

Ρόλος

Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων.
Έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης της πολιτικής του Κόμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και της Κεντρικής Επιτροπής. Ως εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, το Πολιτικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεών της. Επίσης, αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα μεταξύ των συνόδων της και εισηγείται σ’ αυτήν.

Σύνθεση

Θεοδώρα Φαμπρικέζη

Συμπρόεδρος

Νικόλας Φουρναράκης

Συμπρόεδρος

Κωνσταντίνος Καλαφατάκης

Γραμματέας


Στέφανος Τύρος

Μέλος

Μάνος Αυγερινός

Μέλος

Δημήτρης Μακρυλάκης

Μέλος


Ευάγγελος Λιάρας

Μέλος

Κατερίνα Σερίφη

Μέλος

Κατερίνα Κοντοπίδου

Μέλος


Κατερίνα Γεωργίου

Μέλος

Δημήτρης Σακατζής

Μέλος