Εκτελεστική Γραμματεία

Ρόλος

Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι 9-μελές όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων, που έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης της πολιτικής του Βολτ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, από την οποία εκλέγεται και στην οποία λογοδοτεί.

Σύνθεση

Όλγα Δούρου

Συντονίστρια

Νικόλας Φουρναράκης

Συντονιστής

Ηλέκτρα-Ρώμη Δόχτση

Γραμματέας


Κωνσταντίνος Καλαφατάκης

Μέλος

Κατερίνα Κοντοπίδου

Μέλος

Δημήτρης Μακρυλάκης

Μέλος


Ευάγγελος Λιάρας

Μέλος

Κατερίνα Σερίφη

Μέλος

Νίκος Τάταρης

Μέλος