Πολιτικό Συμβούλιο

Ρόλος

Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων.
Έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της διαχείρισης της πολιτικής του Κόμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και της Κεντρικής Επιτροπής. Ως εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, το Πολιτικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεών της. Επίσης, αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα μεταξύ των συνόδων της και εισηγείται σ’ αυτήν.

Σύνθεση

Θεοδώρα Φαμπρικέζη

Συμπρόεδρος

Νικόλας Φουρναράκης

Συμπρόεδρος

Κωνσταντίνος Καλαφατάκης

Γραμματέας


Στέφανος Τύρος

Μέλος

Μάνος Αυγερινός

Μέλος

Δημήτρης Μακρυλάκης

Μέλος


Ευάγγελος Λιάρας

Μέλος

Κατερίνα Σερίφη

Μέλος

Κατερίνα Κοντοπίδου

Μέλος


Κατερίνα Γεωργίου

Μέλος

Δημήτρης Σακατζής

Μέλος

Κεντρική Επιτροπή

Ρόλος

Η ΚΕ εκλέγεται από την Ολομέλεια.

Είναι αρμόδια για την υλοποίηση των αποφάσεων των Ολομελειών και στο πλαίσιο αυτών, χαράσσει και συνθέτει τις πολιτικές, τις δράσεις και την τακτική του Κόμματος σε όλα τα πεδία παρέμβασής του.

Τα μέλη της ΚΕ είναι επιφορτισμένα και για τη διάχυση στην κοινωνία των
αρχών και των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος. Συμμετέχουν στις οργανώσεις βάσης στις οποίες ανήκουν, αναλαμβάνουν
συγκεκριμένα καθήκοντα, αναλαμβάνουν ευθύνες στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΚΕ και εντάσσονται στους Τομείς Πολιτικής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την εμπειρία τους.

Οι αποφάσεις της ΚΕ είναι απολύτως δεσμευτικές για όλα τα όργανα του
Κόμματος μονοπρόσωπα ή/και πολυπρόσωπα.

Σύνθεση

Κουτρέτσης Νικόλαος
Τάταρης Νικόλαος
Θεοδωράκης Σταύρος
Δόχτση Ηλέκτρα Ρώμη
Μπαχράς Σεραφείμ
Κοσμάτος Ανδρέας
Αρκάλης Θεόδωρος
Νεσλεχανίδης Οδυσσέας
Κουτουλάκη Μαρία (Μίρκα)
Παπαστράτος Στυλιανός (Στέλιος)
Μιχαηλίδης Αντώνιος
Αρβανίτη Ζωή Νεκταρία
Ξεσφίγγης Νικόλαος
Τσιμπόλης Αλέξανδρος
Σαλαβός Χαράλαμπος (Χάρης)
Τσιμαλής Ιωάννης
Τζίτζης Ευστράτιος (Στράτος)
Περχανίδης Χρήστος
Σταθόπουλος Αθανάσιος
Αναστασιάδης Ιωάννης
Καφαντάρης Άρης
Λογοθέτης Άρης