Αλλαγή στη σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας

Η Εκτελεστική Γραμματεία ευχαριστεί τον Σταύρο Θεοδωράκη για την προσφορά του στο όργανο και αποδέχεται την παραίτησή του.

Καλωσορίζουμε ως νέο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας τον Δημήτρη Μακρυλάκη – ο οποίος αποδέχτηκε ήδη την πρότασή μας -, και εξελέγη στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές ως πρώτος επιλαχών.

Έτσι, ακολουθείται πλήρως η διαδικασία που προβλέπεται από τον προσωρινό κανονισμό για πλήρωση θέσης που μένει κενή.

Πλέον, πρώτη επιλαχούσα είναι η Κατερίνα Σερίφη.