Ματιά στις αρχές


Οι αρχές μας με μια ματιά

Το Βολτ Ελλάδας είναι το ελληνικό κόμμα-μέλος του κινήματος Volt Europa που στοχεύει σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοκρατική, ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες της. 

Το Βολτ έχει χαρακτήρα προοδευτικό, πραγματιστικό και πολυσυλλεκτικό, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Υποστηρίζουμε την αειφόρο ανάπτυξη, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις πράσινες ενεργειακές πολιτικές, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός μας στόχος να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της.

Επιζητούμε σθεναρά την μεταρρύθμιση της Ελλάδας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ισότιμο μέλος της ομοσπονδίας που προωθούμε.

Βασική πολιτική μας κατεύθυνση είναι ο αναπτυξιακός εκσυγχρονισμός της οικονομίας. Στοχεύουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας, την φορολόγηση του πλούτου, τη μείωση της ανεργίας κάτω από το 5%, και τη δημιουργία δουλειών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Υποστηρίζουμε την σταδιακή καθιέρωση ενός καθολικού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τη μείωση της ανέχειας και ένα σύστημα αποκεντρωμένης και καθολικής υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους κατοίκους της χώρας. 

Οι στόχοι ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να αλλάξουν από την απλή συσσώρευση πληροφοριών που είναι τώρα, στην οικοδόμηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης με εισαγωγή βιωματικής διδασκαλίας και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. 

Κάθε άτομο στην Ελλάδα πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες όπως όλοι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες του χωρίς διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική ή άλλη καταγωγή.

Πάγιος στόχος είναι η ανάδειξη των συνόρων μας σε ευρωπαϊκά σύνορα, η προστασία τους από έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό, και η υιοθέτηση μιας ενιαίας, συνεπούς ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Υποστηρίζουμε την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου και τη δημιουργία ενός δίκαιου και ισότιμου συστήματος για τη μετεγκατάσταση όσων προσφύγων έχουν λάβει καθεστώς ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Βολτ αποκηρύσσει την κυρίαρχη πελατειακή τακτική των κομμάτων στην Ελλάδα και θα αλλάξει τον κώδικα επικοινωνίας με τους Έλληνες πολίτες.

Το Βολτ Ελλάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Volt Europa και ταυτόχρονα το συνδιαμορφώνει σε συνεργασία με τις οργανώσεις του στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.