Εργατική Πρωτομαγιά : Δικαίωμα στην εργασία – Δικαίωμα στην ζωή

Στη χώρα μας εξακολουθούμε να έχουμε από τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες, ενώ εκτεταμένη είναι και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Το πρόβλημα αυτό δεν καλύπτεται από τις αλόγιστες επιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όχι μόνον απλά το μεταθέτουν, αλλά και αυξάνουν το δημόσιο χρέος υπονομεύοντας το μέλλον. Η εργασία δεν είναι απλά εργαλείο επιβίωσης. Είναι και θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προϋπόθεση της δημιουργίας και βάση της ανάπτυξης. Γι’ αυτό πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται με κάθε τρόπο.
Στο Βολτ, ο πρώτος βασικός στόχος των πολιτικών μας είναι η δραστική αύξηση της νόμιμης απασχόλησης με παροχή θετικών κινήτρων. Αυτό απαιτεί, μεταξύ άλλων, σπάσιμο των αγκυλώσεων του σημερινού καθεστώτος παροχής του επιδόματος ανεργίας και της επιδοματικής πολιτικής γενικότερα. Ενδεικτικά προτείνουμε :

Σταδιακή μείωση (και όχι διακοπή) του επιδόματος ανεργίας για άτομα που βρίσκουν εργασία περιορισμένου χρόνου. Η απότομη διακοπή του επιδόματος ανεργίας σε άτομα που βρίσκουν δουλειά μερικής απασχόλησης είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο γι αυτού του είδους την εργασία, ενώ αντίθετα ενισχύει την παράνομη (μαύρη) απασχόληση.

Σταδιακή θεσμοθέτηση ενός Καθολικού Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΕ) στο 50% του κατώτατου μισθού, που θα απλοποιήσει το σημερινό σύστημα επιδομάτων. Σε πρώτη φάση, το ΚΕΕ θα καλύπτει όσους έχουν μηδενικά ή περιορισμένα εισοδήματα. Αργότερα προτείνεται να επεκταθεί σε σύστημα καθολικό, ανεξαρτήτως εισοδήματος και απασχόλησης, που θα λαμβάνεται από όλους τους Έλληνες πολίτες, προσφέροντας άνεση στην αναζήτηση καλών συνθηκών εργασίας.

Υποστηρίζουμε ακόμα την αναγκαιότητα η εργασία να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για όλους και όλες. Για αυτό προωθούμε αλλαγή του τρόπου ορισμού του κατώτατου μισθού, που θα τον αποδεσμεύει από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων και θα εξασφαλίζει την ευπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων ατόμων. Κι αυτός είναι η σύνδεση του κατώτατου μισθού με το μέσο εισόδημα, με αυτόματη αύξησή του κάθε χρόνο, ώστε η αναλογία τους να παραμένει σταθερή.
Και δεν ξεχνάμε ότι η ζωή δεν είναι μόνον η εργασία. Είναι η και καθημερινότητά μας, η υγεία μας, η ψυχαγωγία μας, οι σχέσεις μας, το περιβάλλον που ζούμε. Είναι τέλος και η ενεργή συμμετοχή μας στην διαμόρφωση και διεκδίκηση όσων μας αγγίζουν για ένα όμορφο παρόν και ένα καλύτερο μέλλον.

Καλή πρωτομαγιά !