Βολτ

Πανευρωπαϊκό, Προοδευτικό, Πραγματιστικό

“Έξυπνο” Κράτος

Η εκπαίδευση και η ψηφιοποίηση είναι στοιχεία-κλειδιά του 21ου αιώνα.

Οικονομική Αναγέννηση

Η καινοτόμος οικονομία είναι ο κινητήριος μοχλός της προόδου της κοινωνίας.

Κοινωνική Ισότητα

Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω – ανεξαρτήτως φύλου, εισοδήματος, θρησκείας ή καταγωγής.

Παγκόσμια Ισορροπία

Θέτουμε την Ευρώπη προ των ευθυνών της για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ενδυνάμωση των Πολιτών

Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν την πολιτική πέρα από την απλή εκλογική τους συμμετοχή.

Μεταρρύθμιση της ΕΕ

Αγαπάμε την ΕΕ – αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Το μέλλον Made in Europe
Οι αρχές μας με μια ματιά

Τα δελτία τύπου του Βολτ

Δες όλα τα δελτία τύπου του Βολτ